Kom binnen en vertel!

 

Een ieder is hier van harte welkom.

Vertel jouw "verhaal" en ik zal luisteren... zonder oordeel.

 

 

Intake

 

Tijdens het intakegesprek (eerste-  en kennismakingsgesprek) maken we

kennis met elkaar. U kunt vertellen over uw klacht(en) of problemen of probleem.

U wordt daarbij geholpen door het stellen van gerichte vragen door de

hulpverlener, Alida P.B.

Het gesprek is ook bedoeld om te onderzoeken of uw klacht of probleem past

binnen deze praktijk. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan er een verwijzing

plaatsvinden.

U kunt in het intakegesprek al uw vragen stellen.

Tijdens het intakegesprek wordt er een intakeformulier ingevuld.

 

Soms kan in het eerste gesprek al een hulpvraag worden geformuleerd. Lukt

dat nog niet, dan wordt er een tweede intakegesprek gepland, waarin zo mogelijk een begin kan worden gemaakt met de therapie.

Er wordt een ischatting gemaakt van het aantal sessies dat nodig lijkt.

 

Alida gaat uit van samenwerking tussen hulpvrager en hulpverlener.

 

 

 

 

 

.