Uw "probleem"....mijn aandacht!

 

Werkwijze

 

In deze praktijk worden de methodieken van het Maatschappelijk Werk  gehanteerd,

waaronder counseling *1,

aangevuld met onder andere mental coaching, “The Work” © van Byron Katie *3,

elementen uit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), de Rationele Emotieve Therapie

(R.E.T.)*2, Louise Hay filosofie en The science of Mind.

Het zogenoemde “Vernieuwend Denken” loopt als een rode draad door alle mogelijkheden van deze praktijk.

Mijn deskundigheid als Maatschappelijk Werker is de basis van waaruit ik werk, met

daarin verweven mijn liefde voor al wat is. Ik werk zowel met stellen als in individuele sessies.

Iedere sessie wordt voorafgegaan (voordat de cliënt er is) door een voorbereiding op 2 niveaus;

  1. Vanuit de deskundigheid en professionaliteit van maatschappelijk werk en mental coaching.

  2. Vanuit spiritualiteit. Dit betekent, dat vóórdat de cliënt aanwezig is, de praktijkruimte

wordt gezuiverd van energieën die het hoogste goed van de cliënt niet ten goede

komen en gevuld worden met energieën die het hoogste goed van de aanwezigen

dienen.

Ook wordt er vooraf Shamballa gestuurd naar de sessie en naar het functioneren van de hulpverlener en de samenwerking met de cliënt(e).

De ervaring heeft geleerd, dat de voorbereiding op spiritueel niveau een grote

toegevoegde waarde heeft voor de effectiviteit van de hulpverlening en het werken met

en voor mensen.

 

We beginnen met een

 

intakegesprek

 

Tijdens het intakegesprek (eerste-  en kennismakingsgesprek) maken we

kennis met elkaar. U kunt vertellen over uw klacht(en) of problemen of probleem.

U wordt daarbij geholpen door het stellen van gerichte vragen door de

hulpverlener, Alida P.B.

In dit eerste gesprek proberen we samen een duidelijk beeld te krijgen van uw beleving van wat er aan de hand is en waar u naar toe wilt werken.

Na het intakegesprek stellen we samen een plan op om uw doel te bereiken en wordt de mate van realiteit besproken.

Het gesprek is ook bedoeld om te onderzoeken of de  klacht of het probleem past

binnen deze praktijk. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan er een verwijzing plaatsvinden.

Uiteraard kan de cliënt ook al zijn/haar vragen stellen in dit eerste gesprek.

 

Dit eerste gesprek is ook het moment, waarop duidelijk kan worden, of er een klik is tussen coach en coachee. Bij elkaar passen, een klik hebben, heeft vooral met vertrouwen te maken. Van de coachee naar de coach, maar ook van de coach naar de coachee. Zodat een goede ondersteuning en begeleiding kan worden geboden aan de cliënt.

 

Soms kan in het eerste gesprek al een hulpvraag worden geformuleerd én een start gemaakt met de coaching. Lukt dat nog niet, dan wordt er een tweede intakegesprek gepland, waarin tevens een begin kan worden gemaakt met de therapie.

Er wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies dat nodig lijkt.

 

Alida gaat er vanuit, dat coach en coachee, of coach en cliënt samenwerken.

 

Bovenstaande is geschreven in de U vorm. In de praktijk kiezen cliënten er meestal voor, elkaar te tutoyeren.

 

___________________________________________________________

 

*1) Counseling heeft feitelijk één kerntaak; psycho-sociale hulpverlening. Deze zorg is erg op het individu en diens beleving gericht.

Het gaat bij counseling dan ook om

  • het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven

  • optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden

  • ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren

 Counseling is dan ook precies passend in deze praktijk en in de visie van

Het Vernieuwend Denken.

 

*3)

Je wordt met jezelf wakker.

Je bent met jezelf geboren.

Je houdt van je lievelingseten en je favoriete film.

Jij bent degene met wie je gaat slapen.

Je kunt beter eerst gaan houden van degene met wie je bent – jijzelf.

Byron Katie*3

Uit de dvd Loving the one you’r  with

 

*2) Op onderstaande wijsheid van de Griekse wijsgeer Epictetus is de essentie van de R.E.T. gebaseerd: