Werkwijze

 

In deze praktijk worden de methodieken van het Maatschappelijk Werk  gehanteerd, waaronder counseling *1,
aangevuld met onder andere mental coaching, “The Work” © van Byron Katie *3, elementen uit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), de Rationele Emotieve Therapie (R.E.T.)*2, Louise Hay filosofie en The science of Mind.

Het zogenoemde “Vernieuwend Denken” loopt als een rode draad door alle mogelijkheden van deze praktijk.

Mijn deskundigheid als Maatschappelijk Werker is de basis vanwaaruit ik werk, met daarin verweven mijn liefde voor al wat is. Ik werk zowel met stellen als in individuele sessies.

Iedere sessie wordt voorafgegaan door een voorbereiding op 2 niveaus;

  1. Vanuit de deskundigheid en professionaliteit van maatschappelijk werk en mental coaching.
  2. Vanuit spiritualiteit. Dit betekent, dat vóórdat de client aanwezig is, de praktijkruimte wordt gezuiverd van energieën die het hoogste goed van de client niet ten goede komen en gevuld worden met energieën die het hoogste goed van de aanwezigen dienen. Ook wordt er Shamballa gestuurd naar de sessie en naar het functioneren van de hulpverlener en de samenwerking met de client(e).

De ervaring heeft geleerd, dat de voorbereiding op spiritueel niveau een grote toegevoegde waarde heeft voor de effectiviteit van de hulpverlening en het werken met en voor mensen.

____________________________________________________________

*1) Counseling heeft feitelijk één kerntaak; psycho-sociale hulpverlening. Deze zorg is erg op het individu en diens beleving gericht.

Het gaat bij counseling dan ook om

  • het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven

  • optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden

  • ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren

 Counseling is dan ook precies passend in deze praktijk en in de visie van

Het Vernieuwend Denken.

 

*2) Op onderstaande wijsheid van de Griekse wijsgeer Epictetus is de essentie van de R.E.T. gebaseerd:


“Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken,
maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken."

 

*3)

Je wordt met jezelf wakker.

Je bent met jezelf geboren.

Je houdt van je lievelingseten en je favoriete film.

Jij bent degene met wie je gaat slapen.

Je kunt beter eerst gaan houden van degene met wie je bent – jijzelf.

Byron Katie*3

Uit de dvd Loving the one you’r  with