Mental Coaching Oplossingsgericht

 

 

 

Wat is Mental Coaching?

 

“Mental” is het engelse woord voor “mentaal” en verwijst naar de geest, het denkvermogen. Men kan zich bijvoorbeeld mentaal op een gebeurtenis voorbereiden.

“Coach” is het engelse woord voor “trainer”. Het woord “coach” staat in het Nederlandse woordenboek vermeld met de betekenis van begeleider, adviseur, helper, repetitor. Kort gezegd: een mental coach begeleidt bij mentale processen.

In deze praktijk wordt mental coaching gegeven als een vorm van begeleiding bij uw persoonlijke groei en ontwikkeling op weg naar tevredenheid in en met uw leven en naar meer zelfinzicht.

Door uw gedachten- en gedragspatronen en uw overtuigingen te onderzoeken, groeit u in bewustzijn. Belemmerende denk- en gedragspatronen kunnen worden vervangen door steunende gedachten en vervolgens door effectief gedrag.

 

Dit is (ook) een kwestie van veel oefenen.

 

We onderzoeken

denken – voelen – doen

 

U zult zich bewust worden van uw

gedachten 

gevoelens                     

normen en waarden

patronen

overtuigingen

handelen/doen

woordgebruik

 

en hoe deze elkaar beïnvloeden. Wat u hebt aangeleerd, kunt u ook weer afleren. U kunt dus uw gedrag veranderen als u daartoe bereid en gemotiveerd bent. Hierdoor zal ook uw gevoel over gebeurtenissen veranderen. Door middel van mental coaching wordt u bij dit veranderingsproces begeleid.

Wanneer Mental Coaching?

bijvoorbeeld:

 • Wanneer u uw zelfbeeld en zelfvertrouwen zou willen verbeteren.
 • Wanneer u in bepaalde situaties steeds weer tegen dezelfde belemmeringen en ervaingen aanloopt.
 • Wanneer u wilt leren hoe u het anders, effectief kunt doen.
 • Wanneer u uw gedachten en gevoelens en gedragingen wilt leren kennen en beïnvloeden.
 • Wanneer u een of meer vragen heeft op het gebied van werk, gezondheid en relaties.
 • Wanneer u wit leren omgaan met conflicten. (Conflicthantering).
 • Wanneer u meer uit uw leven wilt halen. 
 • Wanneer u innerlijke rust en balans wilt ervaren.
 • Wanneer u bewust wilt zijn én leven.
 • Wanneer u zelfkennis wilt. 
 • etc etc etc

 

De ervaring leert dat er gemiddeld 6 á 8 sessies nodig zijn om zelfstandig verder te kunnen werken aan uw persoonlijke groei met wat is aangereikt tijdens de sessies.

Het aantal sessies per individu en hulpvraag kan erg verschillen. Soms kan de samenwerking na 1 of 2 sessies worden afgerond en soms zijn bijvoorbeeld 10 sessies "nodig."

Er komen ook situaties voor, waarin cliënten op gezette tijden (terug) komen voor een update of opfris- of onderhoudsgesprek.

 

Coaching en Shamballa wordt ook regelmatig in combinatie gegeven.

 

Uw investering:

€ 40,-.  60 minuten

€ 50,-.  90 minuten

€ 60,-. 120 minuten (bijvoorbeeld bij stellen). 

Na telefonische- of mail aanmelding wordt er een GRATIS 30 minuten intake- kennismakingsgesprek gepland. Mocht het gesprek langer dan 30 minuten duren, dan betaalt u de helft van het uurtarief.

U kunt ook een gesprek aanvragen middels het formulier op de contactpagina.

 

Wilt u meer informatie?

Bel of app naar 0640868240 of

mail naar positiefveranderen@denkvoeldoevrij-blij.nl

 

Bovenstaande is geschreven in de U vorm. In de praktijk kiezen cliënten er meestal voor, elkaar te tutoyeren.