Telefonische- en E-mail Coaching

De antwoorden liggen in u Zelf. Laat u op weg helpen. Laat u begeleiden.

 

 

De mogelijkheid van telefonische- en E-mail consulten is bedoeld voor een ieder, die behoefte heeft aan deskundige begeleiding en/of coaching en niet in de gelegenheid is daarvoor naar de praktijk van Wezenlijk Contact te komen om wat voor reden dan ook. Te weinig tijd, geen vervoer, te grote afstand, niet mobiel (genoeg), verlegen.....etc.

Waarom zou u bellen?

U zoekt:

 • begeleiding
 • steun
 • oplossingen in een kwestie die bij u speelt
 • hulp bij het maken van keuzes
 • antwoorden op vragen op het gebied van werk, gezondheid, relaties
 • een manier om niet weer in diezelfde valkuil te geraken
 • positieve verandering
 • een luisterend oor met een professionele kijk
 • inzicht in uZelf of een situatie/relatie
 • oplossingen voor uw "problemen"

 

U wilt:

 • uw hart luchten
 • niet weer in diezelfde valkuil geraken
 • positieve verandering
 • gehoord en gezien worden
 • een luisterend oor met een deskundige en professionele kijk
 • inzicht in uw Zelf of een situatie/relatie
 • oplossingen voor uw "problemen."
 • persoonlijke groei en ontwikkeling
 • een mindset

 

 

Gang van zaken

 • U belt naar 06-40868240. Mocht u niet meteen contact krijgen met Alida P.B., dan kunt u een boodschap inspreken waarin u aangeeft, dat u van het telefonisch consult gebruik wilt maken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
 • In dat gesprek zal U gevraagd worden weer te bellen op een afgesproken moment. Dat kan op het zelfde moment zijn als waarin u wordt teruggebeld n.a.v. uw ingesproken bericht.
 • In het gesprek dat dan plaatsvindt en welke gratis en vrijblijvend is, bespreken we uw hulpvraag en komen we samen overeen hoe we verder kunnen werken. Daarbij wordt u uiteraard deskundig op weg geholpen.
 • Mochten er meerdere vervolggesprekken wenselijk zijn, dan kunnen in overleg meerdere afspraken gemaakt worden.

 

     of vult het formulier onderaan op deze pagina in.

 • Vermeld dan uw naam, adres en woonplaats,

     en of  u teruggemaild of gebeld (vermeld uw telefoonnummer) wilt worden

 • wanneer u het beste gebeld kunt worden en
 • waar u hulp bij zoekt.

 

De betaling geschiedt door vooraf overmaking van het tarief op

NL23INGB0003170633 t.n.v. A. Buis.

Uiteraard worden de gelden van betaalde en niet geconsumeerde bel- of mailconsulten teruggestort.

 

U bent van harte welkom.