Home » Kom binnen....en vertel!

Kom binnen en vertel!

 

Een ieder is hier van harte welkom.

Vertel jouw "verhaal" en ik zal luisteren... zonder oordeel.

Intake

Tijdens het intakegesprek (-eerste en kennismakingsgesprek) maken we kennis met elkaar. U kunt vertellen over uw klacht(en) of problemen of probleem. U wordt daarbij geholpen door het stellen van gerichte vragen door de hulpverlener, Alida P.B.

Het gesprek is ook bedoeld om te onderzoeken of uw klacht of probleem past binnen deze praktijk. U kunt in het intakegesprek al uw vragen stellen.

Tijdens het eerste gesprek wordt er een intakeformulier ingevuld.

Soms kan in het eerste gesprek al een hulpvraag geformuleerd worden. Lukt dat nog niet, dan wordt er een tweede intakegesprek gepland waaraan mogelijk ook een begin kan worden gemaakt met de therapie.

Er wordt een inschatting gemaakt van het aantal sessies dat nodig is.

 

Alida gaat uit van SAMENWERKEN met de hulpvrager.

.