EMDR 

 

staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. 

EMDR kan ingezet worden bij het behandelen van grote en kleine trauma's en verlies.

Deze praktijk richt zich op de "kleine" trauma's en op verlies/rouwverwerking.